Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Quyết định giao nhiệm vụ Quyết định giao nhiệm vụMẫu quyết định giao nhiệm vụ... >> Download
Quy trình đăng ký Quyền tác giả, Quyền liên quan Quy trình đăng ký Quyền tác giả, Quyền liên quanQuy trình đăng ký Quyền tác giả, quyền liên quan... >> Download
Tờ khai đăng ký Quyền tác giả Tờ khai đăng ký Quyền tác giảTờ khai đăng ký Quyền tác giả... >> Download
Tờ khai đăng ký Quyền liên quan Tờ khai đăng ký Quyền liên quanTờ khai đăng ký Quyền liên quan... >> Download
Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩmGiấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm... >> Download
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩmHợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm... >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giảGiấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.... >> Download