Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   XBISDE     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 114/2016/NĐ-CP Nghị định 114/2016/NĐ-CPNghị định 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.... >> Download
Thông tư 22/2016/TT-NHNN Thông tư 22/2016/TT-NHNNThông tư 22/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp... >> Download
Thông tư 21/2016/TT-NHNN Thông tư 21/2016/TT-NHNNThông tư 21/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng... >> Download
Thông tư 18/2016/TT-NHNN Thông tư 18/2016/TT-NHNNThông tư 18/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Thông tư 14/2016/TT-NHNN Thông tư 14/2016/TT-NHNNThông tư 14/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 >> Download
Thông tư 13/2016/TT-NHNN Thông tư 13/2016/TT-NHNNThông tư 13/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng... >> Download
Thông tư 118/2016/TT-BTC Thông tư 118/2016/TT-BTCThông tư 118/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 45/2016/TT-BTC ngày 03/04/2016 và Thông tư 137/2015/TT-BTC ngày 01/09/2015 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí ... >> Download
Thông tư số 99/2016/TT-BTC Thông tư số 99/2016/TT-BTCThông tư số 99/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng... >> Download
Thông tư 91/2016/TT-BTC Thông tư 91/2016/TT-BTCThông tư 91/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017... >> Download
Thông tư 12/2016/TT-BTC Thông tư 12/2016/TT-BTCThông tư 12/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên. >> Download
Thông tư số 76/2010/TT-BTC Thông tư số 76/2010/TT-BTCThông tư số 76/2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử... >> Download
Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP.Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng... >> Download
Thông tư 65/2016/TT-BTC Thông tư 65/2016/TT-BTCThông tư 65/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. >> Download
Thông tư 62/2016/TT-BTC Thông tư 62/2016/TT-BTCThông tư 62/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ. >> Download
Quyết định 20/2016/QĐ-TTg Quyết định 20/2016/QĐ-TTgQuyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9