Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/08/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   QZGS1D     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 61/2016/TT-BTC Thông tư số 61/2016/TT-BTCThông tư số 61/2016/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. >> Download
Thông tư số 57/2016/TT-BTC Thông tư số 57/2016/TT-BTCThông tư số 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020. >> Download
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHThông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. >> Download
Thông tư số 59/2016/TT-BTC Thông tư số 59/2016/TT-BTCThông tư số 59/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. >> Download
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTCThông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương. >> Download
Thông tư 59/2016/TT-BTC Thông tư 59/2016/TT-BTCThông tư 59/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa thuế và ngân sách nhà nước... >> Download
Thông tư 57/2016/TT-BTC Thông tư 57/2016/TT-BTCThông tư 57/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020... >> Download
Thông tư 54/2016/TT-BTC Thông tư 54/2016/TT-BTCThông tư 54/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm >> Download
Thông tư 06/2016/TT-BXD Thông tư 06/2016/TT-BXDThông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng... >> Download
Thông tư số 60/2016/TT-BTC Thông tư số 60/2016/TT-BTCThông tư số 60/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông. >> Download
Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước >> Download
Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định về chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước >> Download
Quyết định 824/QĐ-BTC Quyết định 824/QĐ-BTCQuyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 >> Download
Thông tư 61/2016/TT-BTC Thông tư 61/2016/TT-BTCThông tư 61/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp  >> Download
Thông tư số 51/2016/TT-BTC Thông tư số 51/2016/TT-BTCThông tư số 51/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9