Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/08/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   0EFVFU     
 

Các mẫu văn bản khác

Công văn số 6197/BYT-KH-TC Công văn số 6197/BYT-KH-TCCông văn số 6197/BYT-KH-TC về việc triển khai thực hiện mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC >> Download
Thông tư 165/2014/TT-BTC Thông tư 165/2014/TT-BTCThông tư 165/2014/TT-BTC Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam >> Download
Thông tư số 72/2016/TT-BTC Thông tư số 72/2016/TT-BTCThông tư số 72/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm >> Download
Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-NHNN Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-NHNNVăn bản hợp nhất số 30/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng >> Download
Thông tư 95/2016/TT-BTC Thông tư 95/2016/TT-BTCThông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn rõ về thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh >> Download
Thông tư 25/2016/TT-NHNN Thông tư 25/2016/TT-NHNNThông tư 25/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ >> Download
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP Nghị định số 100/2016/NĐ-CPNghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. >> Download
Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNNThông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam... >> Download
Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 94/2016/TT-BTC Thông tư 94/2016/TT-BTCThông tư 94/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... >> Download
Thông tư 08/2016/TT-NHNN Thông tư 08/2016/TT-NHNNThông tư 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam... >> Download
Thông tư 84/2016/TT-BTC Thông tư 84/2016/TT-BTCThông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa ... >> Download
Nghị định 114/2016/NĐ-CP Nghị định 114/2016/NĐ-CPNghị định 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.... >> Download
Thông tư 22/2016/TT-NHNN Thông tư 22/2016/TT-NHNNThông tư 22/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp... >> Download
Thông tư 21/2016/TT-NHNN Thông tư 21/2016/TT-NHNNThông tư 21/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9