Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/08/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   1BE0LA     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 76/2010/TT-BTC Thông tư số 76/2010/TT-BTCThông tư số 76/2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử... >> Download
Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP.Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng... >> Download
Thông tư 65/2016/TT-BTC Thông tư 65/2016/TT-BTCThông tư 65/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. >> Download
Thông tư 62/2016/TT-BTC Thông tư 62/2016/TT-BTCThông tư 62/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ. >> Download
Quyết định 20/2016/QĐ-TTg Quyết định 20/2016/QĐ-TTgQuyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. >> Download
Luật số 107/2016/QH13 Luật số 107/2016/QH13Luật số 107/2016/QH13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. >> Download
Luật số 106/2016/QH13 Luật số 106/2016/QH13Luật số 106/2016/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế. >> Download
Thông tư số 61/2016/TT-BTC Thông tư số 61/2016/TT-BTCThông tư số 61/2016/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. >> Download
Thông tư số 57/2016/TT-BTC Thông tư số 57/2016/TT-BTCThông tư số 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020. >> Download
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHThông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. >> Download
Thông tư số 59/2016/TT-BTC Thông tư số 59/2016/TT-BTCThông tư số 59/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. >> Download
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTCThông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương. >> Download
Thông tư 59/2016/TT-BTC Thông tư 59/2016/TT-BTCThông tư 59/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa thuế và ngân sách nhà nước... >> Download
Thông tư 57/2016/TT-BTC Thông tư 57/2016/TT-BTCThông tư 57/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020... >> Download
Thông tư 54/2016/TT-BTC Thông tư 54/2016/TT-BTCThông tư 54/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9