Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   3U3MNN     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 49/2010/TT-BTC Thông tư số 49/2010/TT-BTCQuyết định về việc đính chính thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu >> Download
Luật số 05/1998/QH10 Luật số 05/1998/QH10Luật thuế tiêu thụ đặc biệt >> Download
Thông tư 64/2009/TT-BTC Thông tư 64/2009/TT-BTCThông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt >> Download
Luật số 07/1998/QH10 Luật số 07/1998/QH10
Luật quốc tịch Việt Nam 
>> Download
Luật số 08/2003/QH11 Luật số 08/2003/QH11
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt 
 

>> Download
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam năm 1992 Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam năm 1992
Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 
 
 

>> Download
Thông tư số 212/2014/TT-BTC Thông tư số 212/2014/TT-BTCThông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu >> Download
Thông tư số 197/2009/TT-BTC Thông tư số 197/2009/TT-BTCThông tư bổ sung thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam >> Download
Luật số 57/2005/QH11 Luật số 57/2005/QH11
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng 
 

>> Download
Thông tư số 191/2012/TT-BTC Thông tư số 191/2012/TT-BTCThông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí  >> Download
Thông tư liên tịch số 60/2011/ TTLT- BTC-BCT-BCA Thông tư liên tịch số 60/2011/ TTLT- BTC-BCT-BCAThông tư liên tịch hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường >> Download
Thông tư số 19/2014/TT-BTC Thông tư số 19/2014/TT-BTCThông Tư quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam >> Download
Quy định số 100/2009/QĐ-TTg Quy định số 100/2009/QĐ-TTg
Quyết Định Về việc ban hành quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu
>> Download
Thông tư liên tịch số 150/2009/TTLT/BTC/BQP Thông tư liên tịch số 150/2009/TTLT/BTC/BQPThông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/6/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng >> Download
Thông tư số 230/2009/TT-BTC Thông tư số 230/2009/TT-BTCThông tư hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9