Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   QP0MLE     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 100/2015/TT-BTC Thông tư số 100/2015/TT-BTCThông tư số 100/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước... >> Download
Thông tư số 102/2015/TT-BTC Thông tư số 102/2015/TT-BTCThông tư số 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà Nước năm 2016... >> Download
Thông tư số 101/2015/TT-BTC Thông tư số 101/2015/TT-BTCThông tư số 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin... >> Download
Thông tư số 99/2015/TT-BTC Thông tư số 99/2015/TT-BTCThông tư số 99/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh.. >> Download
Thông tư số 96/2015/TT-BTC Thông tư số 96/2015/TT-BTCThông tư số 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015... >> Download
Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC Quyết định số 107/2007/QĐ-BTCQuyết định số 107/2007/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam >> Download
Thông tư số 38/2009/TT-BTC Thông tư số 38/2009/TT-BTCThông tư số 38/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi >> Download
Thông tư số 193/2012/TT-BTC Thông tư số 193/2012/TT-BTCThông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế >> Download
Thông tư số 170/2012/TT-BTC Thông tư số 170/2012/TT-BTCThông tư số 170/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  >> Download
Thông tư số 89/2012/TT-BTC Thông tư số 89/2012/TT-BTCThông tư số 89/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi >> Download
Thông tư số 190/2011/TT-BTC Thông tư số 190/2011/TT-BTCThông tư số 190/2011/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch >> Download
Thông tư số 11/2012/TT-BTC Thông tư số 11/2012/TT-BTCThông tư số 11/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan >> Download
Thông tư số 15/2012/TT-BTC Thông tư số 15/2012/TT-BTCThông tư số 15/2012/TT-BTC ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu >> Download
Thông tư số 161/2011/TT-BTC Thông tư số 161/2011/TT-BTCThông tư số 161/2011/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014 >> Download
Thông tư số 162/2011/TT-BTC Thông tư số 162/2011/TT-BTCThông tư số 162/2011/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014 >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9