Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   3JM5X7     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 208/2015/TT-BTC Thông tư số 208/2015/TT-BTCThông tư số 208/2015/TT-BTC quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/12/2015. >> Download
Thông tư số 207/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 148/2013/TT-BTC Thông tư số 207/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 148/2013/TT-BTCThông tư số 207/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính >> Download
Thông tư 38/2015/TT-NHNN Thông tư 38/2015/TT-NHNNThông tư 38/2015/TT-NHNN của ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN >> Download
Nghị quyết 06/NQ-CP Nghị quyết 06/NQ-CPNghị quyết 06/NQ-CP về việc ký bổ sung Nghị định thư vào hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam và Ấn Độ.. >> Download
Thông tư 207/2015/TT-BTC Thông tư 207/2015/TT-BTCThông tư 207/2015/TT-BTC  sửa đổi bổ sung thông tư số 148/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quy định số 24/2009/QĐ-TTg. >> Download
Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội >> Download
Thông tư 01/2016/TT-BTC Thông tư 01/2016/TT-BTCThông tư 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. >> Download
Quyết định 01/2016/QĐ-UBND Quyết định 01/2016/QĐ-UBND
Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
>> Download
Quyết định 82/QĐ-UBND Quyết định 82/QĐ-UBND
Quyết định 82/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức thu phí tại chợ Long Biên, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.
>> Download
Quyết định 05/QĐ-UBDT Quyết định 05/QĐ-UBDT
Quyết định 05/QĐ-UBDT về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2015.
>> Download
Công văn 336/VPCP-KTTH Công văn 336/VPCP-KTTH
Công văn 336/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm.
>> Download
Thông tư 32/2015/TT-NHNN Thông tư 32/2015/TT-NHNNThông tư 32/2015/TT-NHNN về quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân... >> Download
Thông tư 34/2015/TT-NHNN Thông tư 34/2015/TT-NHNNThông tư 34/2015/TT-NHNN về việc hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.. >> Download
Thông tư 182/2015/TT-BTC Thông tư 182/2015/TT-BTC
Thông tư 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế..
>> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9