Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   BLL1K4     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 60/2016/TT-BTC Thông tư số 60/2016/TT-BTCThông tư số 60/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông. >> Download
Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước >> Download
Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định về chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước >> Download
Quyết định 824/QĐ-BTC Quyết định 824/QĐ-BTCQuyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 >> Download
Thông tư 61/2016/TT-BTC Thông tư 61/2016/TT-BTCThông tư 61/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp  >> Download
Thông tư số 51/2016/TT-BTC Thông tư số 51/2016/TT-BTCThông tư số 51/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi >> Download
Nghị định 24/2016/NĐ-CP Nghị định 24/2016/NĐ-CPNghị định 24/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước. >> Download
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài >> Download
Thông tư 36/2016/TT-BTC Thông tư 36/2016/TT-BTCThông tư 36/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí >> Download
Thông tư 04/2016/TT-BTTTT Thông tư 04/2016/TT-BTTTTThông tư 04/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo. >> Download
Thông tư số 02/2016/TT-BCT Thông tư số 02/2016/TT-BCTThông tư số 02/2016/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016. >> Download
Thông tư 40/2016/TT-BTC Thông tư 40/2016/TT-BTCThông tư 40/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và biểu mẫu kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS). >> Download
Thông tư số 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thông tư số 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nướcThông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước về hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước; hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; quy trình kiểm soát một số khoản chi chủ yếu của NSNN. >> Download
Thông tư 48/2016/TT-BTC Thông tư 48/2016/TT-BTCThông tư 48/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biển thuế nhập khẩu ưu đãi >> Download
Quyết định 102/QĐ-UBDT Quyết định 102/QĐ-UBDTQuyết định 102/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9