Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   DM6J8J     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 2174 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 Quyết định 2174 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014Quyết định 2174 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Quyết định 2173 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 Quyết định 2173 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014Quyết định 2173 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Quyết định 2172 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 Quyết định 2172 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014Quyết định 2172 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 về mức lãi suất tối đa đối vơi tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Quyết định 206/2003/QD-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/12/2003 Quyết định 206/2003/QD-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/12/2003Quyết định 206/2003/QD-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/12/2003 về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. >> Download
Công văn 4716/TCT-CS của Tổng cục thuế ngày 24/10/2014 Công văn 4716/TCT-CS của Tổng cục thuế ngày 24/10/2014Công văn 4716/TCT-CS của Tổng cục thuế ban hành ngày 24/10/2014 về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC. >> Download
Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/11/2014 Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/11/2014Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày gày 01/11/2014 về miễn thuế đối với trái phiếu của chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014. >> Download
Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2014 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2014Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. >> Download
Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2014 Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2014Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. >> Download
Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014Thông tư 134/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/9/2014 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. >> Download
Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2014 Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2014Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. >> Download
Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/8/2014 Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/8/2014Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/8/2014 quy định một số thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. >> Download
Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014 Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/9/2014 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế. >> Download
Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/8/2014Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2014/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013... để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. >> Download
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9