Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   QP20CP     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2014 Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2014Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. >> Download
Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/8/2014 Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/8/2014Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/8/2014 quy định một số thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. >> Download
Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014 Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/9/2014 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế. >> Download
Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/8/2014Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2014/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013... để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. >> Download
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định 60/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 60/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định 68/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 68/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 97/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/7/2014Thông tư 97/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/7/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông. >> Download
Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/08/2014Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/6/2014Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/6/2014 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam. >> Download
Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 15/7/2014Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 15/7/2014 ban hành chuẩn mực kiểm toán Nhà nước số 40 kiểm soát chất lượng kiểm toán. >> Download
Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2014Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối. >> Download
Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/6/2014Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/6/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan. >> Download
Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2014Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9