Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   S4ENTW     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 140/2015/TT-BTC Thông tư 140/2015/TT-BTCThông tư 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. >> Download
Quyết định 31/2015/QĐ-TTg Quyết định 31/2015/QĐ-TTgQuyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. >> Download
Mẫu số: 01/ĐNHT Mẫu số: 01/ĐNHTGiấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước >> Download
Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế theo GTGT theo Mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế theo GTGT theo Mẫu 06/GTGTThông báo áp dụng phương pháp tính thuế theo GTGT theo Mẫu 06/GTGT >> Download
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MSTTờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST >> Download
Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in mẫu 3.14 Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in mẫu 3.14Mẫu số 3.14 Đề nghị sử dụng đặt in  hóa đơn >> Download
Thông tư số 111/2015/TT-BTC Thông tư số 111/2015/TT-BTCThông tư số 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước... >> Download
Thông tư số 110/2015/TT-BTC Thông tư số 110/2015/TT-BTCThông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế... >> Download
Thông tư số 100/2015/TT-BTC Thông tư số 100/2015/TT-BTCThông tư số 100/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước... >> Download
Thông tư số 102/2015/TT-BTC Thông tư số 102/2015/TT-BTCThông tư số 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà Nước năm 2016... >> Download
Thông tư số 101/2015/TT-BTC Thông tư số 101/2015/TT-BTCThông tư số 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin... >> Download
Thông tư số 99/2015/TT-BTC Thông tư số 99/2015/TT-BTCThông tư số 99/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh.. >> Download
Thông tư số 96/2015/TT-BTC Thông tư số 96/2015/TT-BTCThông tư số 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015... >> Download
Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC Quyết định số 107/2007/QĐ-BTCQuyết định số 107/2007/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam >> Download
Thông tư số 38/2009/TT-BTC Thông tư số 38/2009/TT-BTCThông tư số 38/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9