Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   HIYKGZ     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 2465/QĐ-BTC Quyết định 2465/QĐ-BTCQuyết định 2465/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. >> Download
Thông tư số 164/2015/TT-BTC Thông tư số 164/2015/TT-BTCThông tư số 164/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin... >> Download
Thông tư số 163/2015/TT-BTC Thông tư số 163/2015/TT-BTCThông tư số 163/2015/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng đề vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04... >> Download
Nghị định số 108/2015/NĐ-CP Nghị định số 108/2015/NĐ-CPNghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. >> Download
Quyết định 39/2015/QĐ-TTg Quyết định 39/2015/QĐ-TTgQuyết định 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg. >> Download
Quyết định số 1984/QĐ-TCT Quyết định số 1984/QĐ-TCTQuyết định số 1984/QĐ-TCT về việc ban hành quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành thuế. >> Download
Quyết định số 1983/QĐ-TCT Quyết định số 1983/QĐ-TCTQuyết định số 1983/QĐ-TCT về việc ban hành "quy trình tạm thời cấp phát, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành thuế" >> Download
Công văn số 8333/VPCP-KTTH Công văn số 8333/VPCP-KTTHCông văn số 8333/VPCP-KTTH về việc miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất dụng cụ chỉnh hình... >> Download
Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về Thuế Tài nguyên >> Download
Thông tư 140/2015/TT-BTC Thông tư 140/2015/TT-BTCThông tư 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. >> Download
Quyết định 31/2015/QĐ-TTg Quyết định 31/2015/QĐ-TTgQuyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. >> Download
Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế theo GTGT theo Mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế theo GTGT theo Mẫu 06/GTGTThông báo áp dụng phương pháp tính thuế theo GTGT theo Mẫu 06/GTGT >> Download
Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MSTTờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST >> Download
Thông tư số 111/2015/TT-BTC Thông tư số 111/2015/TT-BTCThông tư số 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước... >> Download
Thông tư số 110/2015/TT-BTC Thông tư số 110/2015/TT-BTCThông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9