Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   HFNQBK     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 97/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/7/2014Thông tư 97/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/7/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông. >> Download
Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/08/2014Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/6/2014Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/6/2014 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam. >> Download
Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 15/7/2014Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 15/7/2014 ban hành chuẩn mực kiểm toán Nhà nước số 40 kiểm soát chất lượng kiểm toán. >> Download
Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2014Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối. >> Download
Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/6/2014Thông tư 80/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/6/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan. >> Download
Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2014Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. >> Download
Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/5/2014Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/5/2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. >> Download
Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2013Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng >> Download
Thông tư số 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02/12/2013Thông tư số 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 02/12/2013 hướng dẫn thực hiện xoá nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007. >> Download
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/3/2014Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/3/2014 huớng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá... >> Download
Thông tư số 66/2014/TT-BTC của Bộ Tài chínhThông tư số 66/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/5/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện... >> Download
Thông tư số 50/2014/TT-BTC của Bộ Tài chínhThông tư số 50/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. >> Download
Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quanQuyết định số 1074/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 02/4/2014 về việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. >> Download
Quyết định số 1475/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà NộiQuyết định số 1475/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 17/3/2014 về việc thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9