Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   IL7MXI     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2014 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2014Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. >> Download
Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2014 Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2014Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. >> Download
Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014Thông tư 134/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/9/2014 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. >> Download
Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2014 Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/8/2014Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. >> Download
Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/8/2014 Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/8/2014Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/8/2014 quy định một số thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. >> Download
Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014 Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/9/2014 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế. >> Download
Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/8/2014Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2014/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013... để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. >> Download
Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định 60/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 60/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định 68/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 68/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 97/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/7/2014Thông tư 97/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/7/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông. >> Download
Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/08/2014Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/6/2014Thông tư 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/6/2014 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam. >> Download
Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 15/7/2014Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 15/7/2014 ban hành chuẩn mực kiểm toán Nhà nước số 40 kiểm soát chất lượng kiểm toán. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9