Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   IACQFR     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế... >> Download
Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. >> Download
Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 của Bộ Công an ban hành ngày 27/5/2008 hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân. >> Download
Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. >> Download
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13. >> Download
Thông tư 185/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 Thông tư 185/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014Thông tư 185/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. >> Download
Thông tư số 174/2010/TT-BTC Thông tư số 174/2010/TT-BTCThông tư số 174/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. >> Download
Thông tư số 35/2011/TT-BTC Thông tư số 35/2011/TT-BTCThông tư số 35/2011/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông. >> Download
Công văn 17526/BTC-TCT ban hành ngày 01/12/2014 Công văn 17526/BTC-TCT ban hành ngày 01/12/2014Công văn 17526/BTC-TCT của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/12/2014 về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. >> Download
Thông tư 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 Thông tư 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014Thông tư 173/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC... >> Download
Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ban hành ngày 26/11/2014. >> Download
Quyết định số 153/2007/QĐ-TTg Quyết định số 153/2007/QĐ-TTgQuyết định số 153/2007/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. >> Download
Quyết định 2174 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 Quyết định 2174 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014Quyết định 2174 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Quyết định 2173 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 Quyết định 2173 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014Quyết định 2173 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Quyết định 2172 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 Quyết định 2172 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014Quyết định 2172 của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/10/2014 về mức lãi suất tối đa đối vơi tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9