Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   2LMUZH     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2014 Nghị định 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2014Nghị định 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân... >> Download
Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội ngày 29/8/2014 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội ngày 29/8/2014Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 29/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm  >> Download
Nghị định 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/7/2014Nghị định 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ngày 14/7/2014Thông tư 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành ngày 14/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. >> Download
Thông tư 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chínhThông tư 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/05/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ... >> Download
Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủNghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ  ban hành ngày 05/09/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. >> Download
Nghị định 27/2014/NĐ-CP của Chính phủNghị định 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/4/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình. >> Download
Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh xã hộiThông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh xã hội ban hành ngày 18/4/2003 về hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. >> Download
Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ban hành ngày 15/01/2014 về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức >> Download
Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 08/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3... >> Download
Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXHThông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH  ban hành ngày 16/12/2013 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại... >> Download
Quyết định số 46/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 26/07/2013Quyết định số 46/2013/QĐ-TTg ban hành ngày 26/07/2013 thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam ... >> Download
Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ban hành ngày 15/07/2013Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ban hành ngày 15/07/2013 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc ... >> Download
Thông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXHThông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXH  Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện"... >> Download
Thông tư số 19/2011/TT-BYTThông tư số 19/2011/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9