Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   YR0MO2     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014Thông tư 41/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 05/11/2014 quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới... >> Download
Luật Việc làm 2013 Luật Việc làm 2013Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013. >> Download
Luật Bảo hiểm xã hội 2006 Luật Bảo hiểm xã hội 2006Luật Bảo hiểm xã hội 2006 số 71/2006/QH11. >> Download
Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ngày 28/8/2008 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định... >> Download
Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 06/5/2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe. >> Download
Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Y tế ban hành ngày 30/5/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. >> Download
Nghị định 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 Nghị định 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006Nghị định 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề. >> Download
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007Nghị định 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/8/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. >> Download
Nghị định 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 Nghị định 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008Nghị định 101/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/9/2008 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. >> Download
Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013Nghị định 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động. >> Download
Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008Nghị định 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 Thông tư 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006Thông tư 12/2006/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/11/2006 hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp. >> Download
Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ngày 11/6/2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc. >> Download
Nghị định 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 Nghị định 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008Nghị định 11/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/01/2008 quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động. >> Download
Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 10/6/2013 ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9