Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   F7CJNN     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP Nghị định số 191/2013/NĐ-CPNghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về chi phí công đoàn >> Download
Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXHQuyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015 >> Download
Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. >> Download
Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg Quyết định số 64/2015/QĐ-TTgQuyết định số 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biết khó khăn >> Download
Quyết định số 87/QĐ-TTg Quyết định số 87/QĐ-TTgQuyết định số 87/QĐ-TTg về tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.. >> Download
Công điện 01/CĐ-LĐTBXH Công điện 01/CĐ-LĐTBXH
Công điện 01/CĐ-LĐTBXH về việc tăng cường công tác an toàn lao động,ổn định tình hình lao động việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
>> Download
Quyết định 52/QĐ-UBND Quyết định 52/QĐ-UBND
Quyết định 52/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương năm 2016.
>> Download
Quyết định 87/QĐ-TTg Quyết định 87/QĐ-TTg
Quyết định 87/QĐ-TTg về tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động..
>> Download
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc. >> Download
Quyết định 05/QĐ-TTg Quyết định 05/QĐ-TTgQuyết định 05/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020. >> Download
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động..
>> Download
Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 16/11/2015 Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 16/11/2015Nghị định 47/2015/NĐ-CP của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. >> Download
Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hộiNghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. >> Download
Quyết định 64/2015/QĐ-TTg Quyết định 64/2015/QĐ-TTgQuyết định 64/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 42/2012/QĐ-TTg về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9