Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Luật Viên chức 58/2010/QH12

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   H22HKQ     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. >> Download
Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. >> Download
Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. >> Download
Công văn 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017 Công văn 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017Công văn 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an xã. >> Download
Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyển ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. >> Download
Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. >> Download
Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXHThông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tuyển sinh, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp >> Download
Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. >> Download
Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH Quyết định 486/QĐ-LĐTBXHQuyết định 486/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội >> Download
Nghị định 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 Nghị định 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017Nghị định 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng. >> Download
Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXHThông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động >> Download
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quyết định 05/2017/QĐ-UBNDQuyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính >> Download
Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXHThông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm >> Download
Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXHThông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội >> Download
Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXHThông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9