Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   YR7XHV     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 42/2016/QĐ-TTg Quyết định 42/2016/QĐ-TTgNgày 10/10/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 42/2016/QĐ-TTg về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2007/QĐ-TTg ngày 23/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội >> Download
Nghị định 121/2016/NĐ-CP Nghị định 121/2016/NĐ-CPNghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 >> Download
Thông tư 19/2016/TT-BYT Thông tư 19/2016/TT-BYTVừa qua, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động (NLĐ) >> Download
Công văn 3647/BHXH-CSXH Công văn 3647/BHXH-CSXHCông văn 3647/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động >> Download
Công văn 3449/BHXH-CSXH Công văn 3449/BHXH-CSXHCông văn 3449/BHXH-CSXH về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH được ban hành ngày 08/9/2016 >> Download
Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội... >> Download
Thông tư số 05/2016/TT-BNV Thông tư số 05/2016/TT-BNVThông tư số 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội >> Download
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm >> Download
Thông tư số 15/2016/TT-BYT Thông tư số 15/2016/TT-BYTThông tư số 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội >> Download
Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXHThông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ >> Download
Công văn số 1493/TTg-KGVX Công văn số 1493/TTg-KGVXCông văn số 1493/TTg-KGVX ngày 19/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP >> Download
Công văn số 2974/LĐTBXH-TTr Công văn số 2974/LĐTBXH-TTrBộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2974/LĐTBXH-TTr ngày 10/08/2016 về việc tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức >> Download
Quyết định số 3757/QĐ-BYT Quyết định số 3757/QĐ-BYTQuyết định số 3757/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế. >> Download
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXHThông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động... >> Download
Quyết định 29/2016/QĐ-TTg Quyết định 29/2016/QĐ-TTgQuyết định 29/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9