Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   QLLTEH     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXHThông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ >> Download
Công văn số 1493/TTg-KGVX Công văn số 1493/TTg-KGVXCông văn số 1493/TTg-KGVX ngày 19/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP >> Download
Công văn số 2974/LĐTBXH-TTr Công văn số 2974/LĐTBXH-TTrBộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2974/LĐTBXH-TTr ngày 10/08/2016 về việc tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức >> Download
Quyết định số 3757/QĐ-BYT Quyết định số 3757/QĐ-BYTQuyết định số 3757/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế. >> Download
Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXHThông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động... >> Download
Quyết định 29/2016/QĐ-TTg Quyết định 29/2016/QĐ-TTgQuyết định 29/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến... >> Download
Nghị định 55/2016/NĐ-CP Nghị định 55/2016/NĐ-CPNghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995... >> Download
Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH
Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012...
 
>> Download
Nghị định số 94/2005/NĐ-CP Nghị định số 94/2005/NĐ-CPNghị định số 94/2005/NĐ-CP Về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản... >> Download
Quyết định 828/QĐ-BHXH Quyết định 828/QĐ-BHXHQuyết định 828/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... >> Download
Nghị định 44/2016/NĐ-CP Nghị định 44/2016/NĐ-CPNghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động... >> Download
Nghị định 39/2016/NĐ-CP Nghị định 39/2016/NĐ-CPNghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động >> Download
Thông tư 05/2016/TT-BNV Thông tư 05/2016/TT-BNVBộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. >> Download
Nghị định 52/2016/NĐ-CP Nghị định 52/2016/NĐ-CPNghị định 52/2016/NĐ-CP về việc quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. >> Download
Nghị định 53/2016/NĐ-CP Nghị định 53/2016/NĐ-CPNghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9