Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Thông tư 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   TKRSY6     
 

Các mẫu văn bản khác

Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 23/11/2017. >> Download
Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. >> Download
Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 12/6/2018. >> Download
Nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 Nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018Nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. >> Download
Nghị định 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 Nghị định 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018Nghị định 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng quỹ tích lũy trả nợ. >> Download
Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. >> Download
Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. >> Download
Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. >> Download
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân. >> Download
Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng. >> Download
Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. >> Download
Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa. >> Download
Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. >> Download
Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. >> Download
Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9