Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21/11/2017

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   XZZO4L     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. >> Download
Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017Nghị định 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. >> Download
Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. >> Download
Quyết định 3724/QĐ-TCHQ ngày 01/11/2017 Quyết định 3724/QĐ-TCHQ ngày 01/11/2017Quyết định 3724/QĐ-TCHQ ngày 01/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. >> Download
Thông tư 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 Thông tư 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017Thông tư 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín đụng với khách hàng. >> Download
Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng Ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. >> Download
Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng. >> Download
Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. >> Download
Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. >> Download
Quyết định 24/2017/QĐ-TTg Quyết định 24/2017/QĐ-TTgQuyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân >> Download
Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 29/06/2017 Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 29/06/2017Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại Chỉ thị 27/CT-TTg >> Download
Nghị quyết 42/2017/QH14 Nghị quyết 42/2017/QH14Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng >> Download
Thông tư 04/2017/TT-NHNN Thông tư 04/2017/TT-NHNNThông tư 04/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành >> Download
Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. >> Download
Thông tư 09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017 Thông tư 09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017Thông tư 09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9