Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   7VAPKO     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 17/2016/TT-NHNN Thông tư 17/2016/TT-NHNNThông tư 17/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Thông tư 22/2016/TT-BXD Thông tư 22/2016/TT-BXDThông tư 22/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành ... >> Download
Nghị định 80/2016/NĐ-CP Nghị định 80/2016/NĐ-CPNghị định 80/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt... >> Download
Nghị định 89/2016/NĐ-CP Nghị định 89/2016/NĐ-CPNghị định 89/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế... >> Download
Nghị định 60/2016/NĐ-CP Nghị định 60/2016/NĐ-CPNghị định 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường... >> Download
Nghị định 66/2016/NĐ-CP Nghị định 66/2016/NĐ-CPNghị định 66/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm... >> Download
Nghị định 86/2016/NĐ-CP Nghị định 86/2016/NĐ-CPNghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán... >> Download
Quyết định 1277/QĐ-TTg Quyết định 1277/QĐ-TTgQuyết định 1277/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam... >> Download
Quyết định 1278/QĐ-TTg Quyết định 1278/QĐ-TTgQuyết định 1278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo… >> Download
Thông tư số 22/2016/TT-NHNN Thông tư số 22/2016/TT-NHNNThông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. >> Download
Thông tư 10/2016/TT-NHNN Thông tư 10/2016/TT-NHNNThông tư 10/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài… >> Download
Thông tư 12/2016/TT-NHNN Thông tư 12/2016/TT-NHNNThông tư 12/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài... >> Download
Luật quảng cáo năm 2012 Luật quảng cáo năm 2012Luật quảng cáo năm 2012 quy định về các hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức các nhân tham gia hoạt động quảng cáo ..... >> Download
Thông tư Số: 67/2014/TT-BTC Thông tư Số: 67/2014/TT-BTCThông tư Số: 67/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại uỷ ban chứng khoán nhà nước >> Download
Nghị đinh Số 05/2010/NĐ-CP Nghị đinh Số 05/2010/NĐ-CPNghị đinh Số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9