Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   OXKXXV     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 23/2015/TT-BTC Thông tư số 23/2015/TT-BTCThông tư số 23/2015/TT-BTC Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao... >> Download
Thông tư số 09/2015/TT-NHNN Thông tư số 09/2015/TT-NHNNThông tư số 09/2015/TT-NHNN Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... >> Download
Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 07/08/2015 Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 07/08/2015Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 07/08/2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. >> Download
Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg Quyết định số 34/2015/QĐ-TTgQuyết định số 34/2015/QĐ-TTg ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính Phủ >> Download
Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg Quyết định số 30/2015/QĐ-TTgQuyết định số 30/2015/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định  số 180/2002/QĐ-TTG... >> Download
Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg Quyết định số 28/2015/QĐ-TTgQuyết định số 28/2015/QĐ-TTg Quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo... >> Download
Thông tư 14/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư 14/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt NamThông tư 14/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/08/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND Quyết định số 34/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 34/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh... >> Download
Quyết định số 8266/QĐ-BTC Quyết định số 8266/QĐ-BTCQuyết định số 8266/QĐ-BTC của Bộ tài chính phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam >> Download
Thông tư số 07/2015/TT-NHNN Thông tư số 07/2015/TT-NHNNThông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng... >> Download
Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐTThông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư... >> Download
Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg Quyết định số 23/2015/QĐ-TTgQuyết định số 23/2015/QĐ-TTg Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư  khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao >> Download
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Nghị định số 59/2015/NĐ-CPNghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng >> Download
Quyết định 1012/QĐ-TTg Quyết định 1012/QĐ-TTgQuyết định 1012/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... >> Download
Quyết định 1011/QĐ-TTg Quyết định 1011/QĐ-TTgQuyết định 1011/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9