Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   ECXV4Z     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/11/2014 Thông tư 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/11/2014Thông tư 35/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/11/2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước. >> Download
Thông tư 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 18/11/2014 Thông tư 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 18/11/2014Thông tư 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay hỗ trợ nhà ở... >> Download
Thông tư 159/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/10/2014 Thông tư 159/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/10/2014Thông tư 159/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/10/2014 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản... >> Download
Thông tư 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/11/2014 Thông tư 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/11/2014Thông tư 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/11/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rủa tiền. >> Download
Thông tư 155/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/10/2014 Thông tư 155/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/10/2014Thông tư 155/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/10/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. >> Download
Thông tư 30/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 06/11/2014 Thông tư 30/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 06/11/2014Thông tư 30/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 06/11/2014 quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. >> Download
Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2014 về ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04. >> Download
Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2014 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2014Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. >> Download
Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014Nghị định 98/2014/NĐ-CP ban hành ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. >> Download
Thông tư 147/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/10/2014 Thông tư 147/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/10/2014Thông tư 147/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/10/2014 hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. >> Download
Thông tư số 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014 Thông tư số 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014Thông tư số 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. >> Download
Thông tư 29/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 09/10/2014 Thông tư 29/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 09/10/2014Thông tư 29/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 09/10/2014 hướng dẫn các Ngân hàng thương mại phối hợp với ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ... >> Download
Thông tư 27/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014 Thông tư 27/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/9/2014Thông tư 27/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/9/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. >> Download
Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2014 Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2014Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/9/2014 quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước. >> Download
Thông tư số 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 06/9/2014 Thông tư số 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 06/9/2014Thông tư số 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 06/9/2014 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9