Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   87F8CU     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 55/2016/TT-BTC Thông tư 55/2016/TT-BTCThông tư 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư... >> Download
Thông tư 07/2016/TT-BXD Thông tư 07/2016/TT-BXDThông tư 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng... >> Download
Thông tư 05/2016/TT-BXD Thông tư 05/2016/TT-BXDThông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng... >> Download
Thông tư số 58/2016/TB-BTC Thông tư số 58/2016/TB-BTC

Thông tư số 58/2016/TB-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp. 
>> Download
Quyết định 177/QĐ-UBDT Quyết định 177/QĐ-UBDTQuyết định 177/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 >> Download
Quyết định 628/QĐ-TTg Quyết định 628/QĐ-TTgQuyết định 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt nhằm phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình >> Download
Quyết định 562/QĐ-TTg Quyết định 562/QĐ-TTgQuyết định 562/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam >> Download
Quyết định 563/QĐ-TTg Quyết định 563/QĐ-TTgQuyết định 563/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án " Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghệ Việt Nam " vay vốn Ngân hàng Thế giới. >> Download
Quyết định 590/QĐ-TTg Quyết định 590/QĐ-TTgQuyết định 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư từ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh thành Công ty cổ phẩn Viễn thông di động Vietnamobile. >> Download
Quyết định 13/2016/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục thuế, tổng cục Hải Quan giai đoạn 2016-2020 Quyết định 13/2016/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục thuế, tổng cục Hải Quan giai đoạn 2016-2020Quyết định 13/2016/QĐ-TTg về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục thuế, tổng cục Hải Quan giai đoạn 2016-2020 >> Download
Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khíNghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí >> Download
Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 Quản lý thị trường Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 Quản lý thị trườngPháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 Quản lý thị trường >> Download
Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính Phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam >> Download
Quyết định 688/QĐ-BKHCN Quyết định 688/QĐ-BKHCNQuyết định 688/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016 >> Download
Quyết định 44/QĐ-BĐMDN Quyết định 44/QĐ-BĐMDNQuyết định 44/QĐ-BĐMDN của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016 >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9