Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   3LVP1U     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai. >> Download
Chỉ thị 11/CT-TTg Chỉ thị 11/CT-TTgChỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng >> Download
Quyết định 136/QĐ-UBDT Quyết định 136/QĐ-UBDTQuyết định 136/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về bảo vệ môi trường năm 2016 >> Download
Quyết định 895/QĐ-BVHTTDL Quyết định 895/QĐ-BVHTTDLQuyết định 895/QĐ-BVHTTDL của Bộ văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc phê duyệt kế hoạch" Kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ mội trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích. >> Download
Thông tư 61/2015/TT-BTNMT Thông tư 61/2015/TT-BTNMTThông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành >> Download
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Quyết định 06/2016/QĐ-UBNDQuyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành đơn giá định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương >> Download
Thông tư 89/2015/TT-BGTVT Thông tư 89/2015/TT-BGTVTThông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng. >> Download
Thông tư số 11/2015/TT-BXD Thông tư số 11/2015/TT-BXDThông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. >> Download
Thông tư 10/2015/TT-BXD Thông tư 10/2015/TT-BXDThông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư cho các cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, các thành viên Ban quản trị nhà chung cư và các cá nhân, tổ chức có liên quan. >> Download
Thông tư 02/2016/TT-BXD Thông tư 02/2016/TT-BXDThông tư 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. >> Download
Chỉ thị 05/CT-TTg Chỉ thị 05/CT-TTgChỉ thị 05/CT-TTg về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lục nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại Đô thị. >> Download
Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/02/2016 ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. >> Download
Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. >> Download
Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT
 
Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
>> Download
Thông tư 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015Thông tư 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9