Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   VZ0PX7     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMTThông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ... >> Download
Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT-BTC-BTNMTThông tư liên tịch 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất... >> Download
Nghị định 40/2016/NĐ-CP Nghị định 40/2016/NĐ-CPNghị định 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo... >> Download
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT Thông tư số 36/2015/TT-BTNMTThông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại... >> Download
Thông tư 32/2015/NĐ-CP Thông tư 32/2015/NĐ-CPThông tư 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. >> Download
Quyết định số 761/QĐ-BXD Quyết định số 761/QĐ-BXDQuyết định về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; Công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng >> Download
Thông tư 33/2012/TT-BTC Thông tư 33/2012/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
 
>> Download
Thông tư 04/2016/TT-BTNMT Thông tư 04/2016/TT-BTNMTThông tư 04/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. >> Download
Thông tư 66/2016/TT-BTC Thông tư 66/2016/TT-BTCThông tư 66/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. >> Download
Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc xây dựng, quản lý, khai thác thông tin đất đai. >> Download
Chỉ thị 11/CT-TTg Chỉ thị 11/CT-TTgChỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng >> Download
Quyết định 136/QĐ-UBDT Quyết định 136/QĐ-UBDTQuyết định 136/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về bảo vệ môi trường năm 2016 >> Download
Quyết định 895/QĐ-BVHTTDL Quyết định 895/QĐ-BVHTTDLQuyết định 895/QĐ-BVHTTDL của Bộ văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc phê duyệt kế hoạch" Kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ mội trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích. >> Download
Thông tư 61/2015/TT-BTNMT Thông tư 61/2015/TT-BTNMTThông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành >> Download
Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Quyết định 06/2016/QĐ-UBNDQuyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành đơn giá định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9