Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   LQ13NO     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 Thông tư 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018Thông tư 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. >> Download
Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 thagns 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. >> Download
Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. >> Download
Quyết định 452/QĐ-TTg Quyết định 452/QĐ-TTgQuyết định 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng >> Download
Nghị định 36/2017/NĐ-CP Nghị định 36/2017/NĐ-CPNghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường >> Download
Nghị định 35/2017/NĐ-CP Nghị định 35/2017/NĐ-CPNghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao >> Download
Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNTThông tư 06/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam >> Download
Thông tư 02/2017/TT-BTNMT Thông tư 02/2017/TT-BTNMTThông tư 02/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường >> Download
Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNTThông tư 04/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp >> Download
Quyết định 04/2017/QĐ-TTg Quyết định 04/2017/QĐ-TTgQuyết định 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện >> Download
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Quyết định 04/2017/QĐ-UBNDQuyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội >> Download
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 08/2017/TT-BTC Thông tư 08/2017/TT-BTCThông tư 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường >> Download
Nghị định 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CPNghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9