Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   JL1AR7     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 102/2015/NĐ-CP Nghị định 102/2015/NĐ-CPNghị định 102/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. >> Download
Nghị định 95/2015/NĐ-CP Nghị định 95/2015/NĐ-CPNghị định 95/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí. >> Download
Nghị định 105/2015/NĐ-CP Nghị định 105/2015/NĐ-CPNghị định 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệch Cảnh sát môi trường. >> Download
Nghị định 97/2015/NĐ-CP Nghị định 97/2015/NĐ-CPNghị định 97/2015/NĐ-CP của chính phủ về việc quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. >> Download
Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNVThông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV về việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên. >> Download
Quyết định 640/QĐ-UBDT Quyết định 640/QĐ-UBDTQuyết định 640/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam >> Download
Quyết định 213/QĐ-ƯDCNTT Quyết định 213/QĐ-ƯDCNTTQuyết định 213/QĐ-ƯDCNTT về việc thay thế thành viên Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. >> Download
Quyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTN Quyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTNQuyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTN về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. >> Download
Quyết định 2042/QĐ-TTg Quyết định 2042/QĐ-TTgQuyết định 2042/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 2 Dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. >> Download
Quyết định 2053/QĐ-TTg Quyết định 2053/QĐ-TTgQuyết định 2053/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020. >> Download
Quyết định 644/QĐ-UBDT Quyết định 644/QĐ-UBDTQuyết định 644/QĐ-UBDT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Uỷ ban dân tộc. >> Download
Quyết định 2060/QĐ-BTP Quyết định 2060/QĐ-BTPQuyết định 2060/QĐ-BTP về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi thường công chức, viên chức Bộ Tư Pháp năm 2015. >> Download
Quyết định 2052/QĐ-TTg Quyết định 2052/QĐ-TTgQuyết định 2052/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016. >> Download
Thông tư số 20/2015/TT-BKHCN Thông tư số 20/2015/TT-BKHCNThông tư số 20/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ... >> Download
Thông tư số 162/2015/TT-BTC Thông tư số 162/2015/TT-BTCThông tư số 162/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9