Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư 33/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 05/08/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   NUAVR1     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định số 2881/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 2881/QĐ-BVHTTDLQuyết định số 2881/QĐ-BVHTTDL ngày 17/08/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>> Download
Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg Quyết định số 32/2016/QĐ-TTgQuyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình >> Download
Nghị định 103/2016/NĐ-CP Nghị định 103/2016/NĐ-CPNgày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm >> Download
Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg Quyết định số 31/2016/QĐ-TTgNgày 05/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng, áp dụng đối với Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm vào các ngạch Thanh tra viên quốc phòng >> Download
Kế hoạch số 149/KH-UBND Kế hoạch số 149/KH-UBNDNgày 04/08/2016, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, giữ ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội >> Download
Nghị quyết 22/2016/QH14 Nghị quyết 22/2016/QH14Quốc hội ban hành Nghị quyết 22/2016/QH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016 và thông qua Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2017 >> Download
Văn bản số 01/GĐ-TANDTC Văn bản số 01/GĐ-TANDTCVăn bản số 01/GĐ-TANDTC nhằm giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự và tố tụng dân sự >> Download
Thông tư số 13/2016/TT-BCT Thông tư số 13/2016/TT-BCTThông tư số 13/2016/TT-BCT quy định quản lý than trôi >> Download
Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT Thông tư 11/2016/TT-BKHĐTNgày 26/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) >> Download
Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT Thông tư 10/2016/TT-BKHĐTNgày 22/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu >> Download
Nghị định số 118/2016/NĐ-CP Nghị định số 118/2016/NĐ-CPNghị định số 118/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, nhấn mạnh ngân hàng mô chỉ được hoạt động sau khi có Giấy phép hoạt động ngân hàng mô do Bộ Y tế cấp >> Download
Thông tư 14/2016/TT-BCT Thông tư 14/2016/TT-BCTNgày 05/08/2016 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 14/2016/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa >> Download
Quyết định số 03/2016/QĐ-KTNN Quyết định số 03/2016/QĐ-KTNNQuyết định số 03/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 28/07/2016 ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán >> Download
Quyết định 1354/QĐ-KTNN Quyết định 1354/QĐ-KTNNQuyết định 1354/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách Nhà nước >> Download
Quyết định 1360/QĐ-BTTTT Quyết định 1360/QĐ-BTTTTQuyết định 1360/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9