Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   A4KFCG     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 640/QĐ-UBDT Quyết định 640/QĐ-UBDTQuyết định 640/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam >> Download
Quyết định 213/QĐ-ƯDCNTT Quyết định 213/QĐ-ƯDCNTTQuyết định 213/QĐ-ƯDCNTT về việc thay thế thành viên Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. >> Download
Quyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTN Quyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTNQuyết định 214/QĐ-BCĐTKLPCTN về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. >> Download
Quyết định 2042/QĐ-TTg Quyết định 2042/QĐ-TTgQuyết định 2042/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 2 Dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. >> Download
Quyết định 2053/QĐ-TTg Quyết định 2053/QĐ-TTgQuyết định 2053/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020. >> Download
Quyết định 644/QĐ-UBDT Quyết định 644/QĐ-UBDTQuyết định 644/QĐ-UBDT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Uỷ ban dân tộc. >> Download
Quyết định 2060/QĐ-BTP Quyết định 2060/QĐ-BTPQuyết định 2060/QĐ-BTP về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi thường công chức, viên chức Bộ Tư Pháp năm 2015. >> Download
Quyết định 2052/QĐ-TTg Quyết định 2052/QĐ-TTgQuyết định 2052/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016. >> Download
Thông tư số 20/2015/TT-BKHCN Thông tư số 20/2015/TT-BKHCNThông tư số 20/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ... >> Download
Thông tư số 162/2015/TT-BTC Thông tư số 162/2015/TT-BTCThông tư số 162/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. >> Download
Quyết định 3728/QĐ-TCHQ Quyết định 3728/QĐ-TCHQQuyết định 3728/QĐ-TCHQ về việc đổi tên Đội thuộc Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. >> Download
Quyết định 1683/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1683/QĐ-LĐTBXHQuyết định 1683/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. >> Download
Chỉ thị 28/CT-TTg Chỉ thị 28/CT-TTgChỉ thị 28/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. >> Download
Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT Thông tư số 31/2015/TT-BTTTTThông tư số 31/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. >> Download
Quyết định 4745/QĐ-BYT Quyết định 4745/QĐ-BYTQuyết định 4745/QĐ-BYT về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9