Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   4R72OK     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNVThông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường >> Download
Thông tư 10/2016/TT-BTP Thông tư 10/2016/TT-BTPThông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật >> Download
Thông tư 17/2016/TT-BXD Thông tư 17/2016/TT-BXDThông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng >> Download
Thông tư 47/2015/TT-BYT Thông tư 47/2015/TT-BYTThông tư 47/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về vệc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi >> Download
Thông tư 46/2015/TT-BYT Thông tư 46/2015/TT-BYTThông tư 46/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về vệc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani >> Download
Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN Quyết định 02/2016/QĐ-KTNNQuyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước >> Download
Quyết định số 2881/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 2881/QĐ-BVHTTDLQuyết định số 2881/QĐ-BVHTTDL ngày 17/08/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>> Download
Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg Quyết định số 32/2016/QĐ-TTgQuyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình >> Download
Nghị định 103/2016/NĐ-CP Nghị định 103/2016/NĐ-CPNgày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm >> Download
Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg Quyết định số 31/2016/QĐ-TTgNgày 05/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng, áp dụng đối với Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm vào các ngạch Thanh tra viên quốc phòng >> Download
Kế hoạch số 149/KH-UBND Kế hoạch số 149/KH-UBNDNgày 04/08/2016, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, giữ ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội >> Download
Nghị quyết 22/2016/QH14 Nghị quyết 22/2016/QH14Quốc hội ban hành Nghị quyết 22/2016/QH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016 và thông qua Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2017 >> Download
Văn bản số 01/GĐ-TANDTC Văn bản số 01/GĐ-TANDTCVăn bản số 01/GĐ-TANDTC nhằm giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự và tố tụng dân sự >> Download
Thông tư số 13/2016/TT-BCT Thông tư số 13/2016/TT-BCTThông tư số 13/2016/TT-BCT quy định quản lý than trôi >> Download
Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT Thông tư 11/2016/TT-BKHĐTNgày 26/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9