Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Nghị định số 86/2010/NĐ-CP

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   G7P0U5     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 34/2016/NĐ-CP Nghị định 34/2016/NĐ-CPNghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật... >> Download
Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT Thông tư 04/2016/TT-BKHĐTThông tư 04/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp... >> Download
Quyết định 824/QĐ-TTg Quyết định 824/QĐ-TTgQuyết định 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh cho người dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế... >> Download
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐTThông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. >> Download
Quyết định số 1020/QĐ-BGDĐT Quyết định số 1020/QĐ-BGDĐTQuyết định số 1020/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015. >> Download
Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDLThông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch. >> Download
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND Quyết định 11/2016/QĐ-UBNDQuyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau... >> Download
Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCAThông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ... >> Download
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDLThông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch... >> Download
Thông tư 17/2016/TT-BQP Thông tư 17/2016/TT-BQPThông tư 17/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội... >> Download
Thông tư 09/2016/TT-BXD Thông tư 09/2016/TT-BXDThông tư 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình... >> Download
Thông tư 08/2016/TT-BXD Thông tư 08/2016/TT-BXDThông tư 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng... >> Download
Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT Thông tư số 09/2016/TT-BTTTTThông tư số 09/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. >> Download
Nghị định 28/2016/NĐ-CP Nghị định 28/2016/NĐ-CPNghị định 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ >> Download
Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT Quyết định 1268/QĐ-BGDĐTQuyết định 1268/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9