Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Nghị định số 86/2010/NĐ-CP

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   048DBD     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 33/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 05/08/2014Thông tư 33/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 05/08/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự. >> Download
Thông tư 17/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 13/8/2014Thông tư 17/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 13/8/2014 quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. >> Download
Thông tư 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 08/08/2014Thông tư 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 08/08/2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải. >> Download
Nghị định 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2014Nghị định 81/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/8/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. >> Download
Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/08/2014Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 07/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt hành vi phạm hành chính. >> Download
Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/7/2014Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. >> Download
Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. >> Download
Thông tư 28/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 07/07/2014Thông tư 28/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 07/07/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân. >> Download
Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2013Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. >> Download
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 >> Download
Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/7/2009Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. >> Download
Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ban hành ngày 20/03/2014Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao ban hành ngày 20/03/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại. >> Download
Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9