Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản khác

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   L1VV7B     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 4974/QĐ-BYT Quyết định 4974/QĐ-BYTQuyết định 4974/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của Chương trình chống lao Quốc gia, giai đoạn 2015-2020 >> Download
Quyết định 2045/QĐ-TTg Quyết định 2045/QĐ-TTgQuyết định 2045/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020". >> Download
Quyết định 2056/QĐ-TTg Quyết định 2056/QĐ-TTgQuyết định 2056/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam. >> Download
Quyết định 2057/QĐ-TTg Quyết định 2057/QĐ-TTgQuyết định 2057/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp nhận theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. >> Download
Quyết định 2061/QĐ-TTg Quyết định 2061/QĐ-TTgQuyết định 2061/QĐ-TTg về việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh viễn thông thế giới. >> Download
Nghị định số 101/2015/NĐ-CP Nghị định số 101/2015/NĐ-CPNghị định số 101/2015/NĐ-CP Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư... >> Download
Quyết định 5517/QĐ-BGDĐT Quyết định 5517/QĐ-BGDĐTQuyết định 5517/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi cấp Quốc gia Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giơi MOSWC. >> Download
Quyết định số 3740/QĐ-TCHQ Quyết định số 3740/QĐ-TCHQQuyết định số 3740/QĐ-TCHQ về việc ban hành Qùy trình nghiệp vụ sử dụng seal định vị GPS trong quản lý, giám sát Hải Quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng container chịu cự giám sát hải quan. >> Download
Thông tư số 14/2015/TT- BKHĐT Thông tư số 14/2015/TT- BKHĐTThông tư số 14/2015/TT- BKHĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. >> Download
Công văn 4619/LĐTXBH-NCC Công văn 4619/LĐTXBH-NCCCông văn 4619/LĐTXBH-NCC về việc thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. >> Download
Nghị định 113/2015/NĐ-CP Nghị định 113/2015/NĐ-CPNghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. >> Download
Quyết định 1949/QĐ-TTg Quyết định 1949/QĐ-TTgQuyết định 1949/QĐ-TTg về việc xuất cấp giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương. >> Download
Quyết định 3196/QĐ-BKHCN Quyết định 3196/QĐ-BKHCNQuyết định 3196/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. >> Download
Quyết định số: 1976/QĐ-TTg Quyết định số: 1976/QĐ-TTgQuyết định số: 1976/QĐ-TTg về việc phê duyệt hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tài cá. >> Download
Quyết định số: 205/QĐ-UBQGNCT Quyết định số: 205/QĐ-UBQGNCTQuyết định số: 205/QĐ-UBQGNCT về việc thay đổi thành viên Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9