Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản khác

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   HYTKZI     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 Quyết định 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014Quyết định 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/12/2014 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. >> Download
Nghị định số 48/2009/NĐ-CP Nghị định số 48/2009/NĐ-CPNghị định số 48/2009/NĐ-CP quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. >> Download
Thông tư số 17/2014/TT-BTP Thông tư số 17/2014/TT-BTPThông tư số 17/2014/TT-BTP quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. >> Download
Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc giaBộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. >> Download
Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg Quyết định số 56/2011/QĐ-TTgQuyết định số 56/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia. >> Download
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014Luật số 61/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành ngày 21/11/2014. >> Download
Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014Thông tư 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 17/11/2014 hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. >> Download
Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014Thông tư 19/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet. >> Download
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 số 74/2014/QH13. >> Download
Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008. >> Download
Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT Thông tư số 05/2012/TT-BTTTTThông tư số 05/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân loại các dịch vụ viễn thông. >> Download
Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCAThông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA về việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. >> Download
Nghị định số 104/2012/NĐ-CP Nghị định số 104/2012/NĐ-CPNghị định số 104/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 5 tháng 12 năm 2012 quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. >> Download
Nghị định số 169/2007/NĐ-CP Nghị định số 169/2007/NĐ-CPNghị định số 169/2007/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 19/11/2007 Quy định về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an. >> Download
Nghị định số 37/2009/NĐ-CP Nghị định số 37/2009/NĐ-CPNghị định số 37/2009/NĐ-CP Quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học -kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9