Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản khác

Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/12/2012

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   1EZ28E     
 

Các mẫu văn bản khác

Luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH Luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQHLuật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013... >> Download
Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế. >> Download
Thông tư 87/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 Thông tư 87/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014Thông tư 87/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 31/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. >> Download
Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 15/01/2015 ban hành điều lệ trường cao đẳng. >> Download
Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014Thông tư 22/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22/12/2014 ban hành quy định kho số viễn thông. >> Download
Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. >> Download
Công văn 172/2002/KHXX ngày 25/11/2002 Công văn 172/2002/KHXX ngày 25/11/2002Công văn 172/2002/KHXX của Toà án nhân dân tối cao ngày 25/11/2002 về việc giải quyết đề nghị của luật sư về xác định tuổi của người bị hại bằng giám định xương. >> Download
Quyết định 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2004 Quyết định 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2004Quyết định 75/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/9/2004 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức lụât sư nước ngoài và lụât sư nước ngoài tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/6/2007 Thông tư 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/6/2007Thông tư 66/2007/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ngày 19/6/2007 hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho lụât sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. >> Download
Thông tư 53/2003/TT-BTC ngày 02/6/2003 Thông tư 53/2003/TT-BTC ngày 02/6/2003Thông tư 53/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02/6/2003 về việc hướng dẫn áp dụng chế độ thuê đối với văn phòng luật sư, công ty luật hợp danh. >> Download
Thông tư 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 Thông tư 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013Thông tư 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. >> Download
Thông tư 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011 Thông tư 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011Thông tư 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ công an- Bộ Tư pháp - Bộ Lao động, thương binh và xã hội ngày 12/7/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên, >> Download
Quyết định 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 Quyết định 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011Quyết định 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/7/2011 phê duyệt chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. >> Download
Quyết định 356b/2002/QĐ-BTP ngày 05/8/2002 Quyết định 356b/2002/QĐ-BTP ngày 05/8/2002Quyết định 356b/2002/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 05/8/2002 về việc ban hành quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp lụât sư. >> Download
Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/01/2010 phê duyệt đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020". >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9