Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng
Để đảm bảo sự ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, nhà nước quy định một số ngành nghề kinh doanh và hoạt động đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy phép hoạt động.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựngNghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng >> Download
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngĐơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng... >> Download
Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.... >> Download
Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.... >> Download
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạmĐơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm... >> Download
Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sởĐơn xin cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đã có thiết kế cơ sở... >> Download
Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thịĐơn xin cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị ... >> Download
Đơn xin cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài Đơn xin cấp Giấy phép thầu cho nhà đầu tư nước ngoài... >> Download
Giấy đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tưGiấy đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư... >> Download
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tưBản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư... >> Download