Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện
 
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định các điều kiện hay yêu cầu mà Doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh các ngành nghề đó.

 (Password to modify: hslaw.vn
Mẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tửMẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ban hành kèm theo Thông tư 59/2015/TT-BCT. >> Download
Phiếu khai báo nhân viên bức xạPhiếu khai báo nhân viên bức xạ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ... >> Download
Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạPhiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ... >> Download
Phiếu khai báo các nguồn bức xạPhiếu khai báo các nguồn bức xạ ban hành kèm theo Công văn số 134/CV-BKHCN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. >> Download
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạĐơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ... >> Download
Thông báo hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài
Thông báo hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài...
>> Download
Thông báo chấm dứt (dự kiến chấm dứt) hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
Thông báo chấm dứt (dự kiến chấm dứt) hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài (Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
>> Download
Phương án kinh doanh lữ hành
Phương án kinh doanh lữ hành  (Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
>> Download
Báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển khai
Báo cáo các sản phẩm bảo hiểm mới triển khai(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)
>> Download
Hồ sơ đoàn khách
Hồ sơ đoàn khách  (Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
>> Download
Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ...
>> Download
Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>> Download
Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu...
>> Download
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>> Download
Giấy phép điều chỉnh doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Giấy phép điều chỉnh doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ..
>> Download
Trang: 1 2 3