Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Giấy phép hành nghề, Chứng chỉ hành nghề

Giấy phép hành nghề, Chứng chỉ hành nghề
 
Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp chỉ cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
Nghị định số 58/2012/NĐ-CPNghị định số 58/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán... >> Download
Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoánMẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán >> Download
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dượcChứng chỉ hành nghề dược, chung chi hanh nghe duoc, chứng chỉ hành nghề, chung chi hanh nghe, Bộ y tế, bo y te, Sở y tế, so y te, cơ quan có thẩm quyền, co quan co tham quyen >> Download
Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoàiĐơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài... >> Download
Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hành nghề đấu giáHồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hành nghề đấu giá theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP... >> Download
Thông báo về việc phát hiện người hành nghề chứng khoán vi phạm quy định pháp luật hoặc ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành khoánThông báo về việc phát hiện người hành nghề chứng khoán vi phạm quy định pháp luật hoặc ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành khoán >> Download
Thông báo mất chứng chỉ hành nghề chứng khoán/thay đổi các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Thông báo mất chứng chỉ hành nghề chứng khoán/thay đổi các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán
>> Download
Mẫu quy chế của Hội đồng tư vấn
Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
>> Download
Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoánGiấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán >> Download
Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép nhân viên hàng khôngHồ sơ, thủ tục cấp giấy phép nhân viên hàng không theo quy định của Thông tư 61/2011/TT-BGTVT... >> Download
Giấy đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoánGiấy đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán >> Download
Giấy đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoánGiấy đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán >> Download
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtGia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT.... >> Download
Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtĐơn đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất >> Download
Trang: 1 2 3