Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Khung giá đất tỉnh Thanh Hóa

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   1Q6XU7     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 Trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 4545/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBNĐ Quy định giá đất Tỉnh Thanh Hóa Năm 2014Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBNĐ Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa Năm 2014 >> Download
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND 13/12/2012. >> Download
Quyết định về việc ban hành khung giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013 ngày 13/12/2012. >> Download
Khung giá đất huyên Đạ Huoai năm 2012Mẫu khung giá đất huyện Da Huoan năm 2012 ban hành kèm quyết định số 76/2011/QĐ-UBND của tỉnh Lâm Đồng năm 2011 ... >> Download
Quyết định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng giá đất thị xã Sầm Sơn năm 2012
Bảng giá đất thị xã Sầm Sơn năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng giá đất thị xã Bỉm Sơn năm 2012
Bảng giá đất thị xã Bỉm Sơn năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng giá đất thành phố Thanh Hóa năm 2012
Bảng giá đất thành phố Thanh Hóa năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng đề xuất giá nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định năm 2012
Bảng đề xuất giá nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa...
>> Download
Bảng giá đất huyện Vĩnh Lộc năm 2012
Bảng giá đất huyện Vĩnh Lộc năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Bảng giá đất huyện Triệu Sơn năm 2012
Bảng giá đất huyện Triệu Sơn năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Giá đất huyện Tĩnh Gia năm 2012
Giá đất huyện Tĩnh Gia năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Giá đất huyện Thường Xuân năm 2012
Giá đất huyện Thường Xuân năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Giá đất huyện Thọ Xuân năm 2012
Giá đất huyện Thọ Xuân năm 2012 kèm theo Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012
>> Download
Trang: 1 2 3