Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thuế thu nhập cá nhân

Bảng quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   PYJEKM     
 

Các mẫu văn bản khác

Tờ khai thuế TNCN nộp thuế khoánTờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhóm cá nhân nộp thuế khoánTờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân cư trú và cá nhân không cư trúTờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhóm cá nhânTờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhânDành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 09/KK-TNCNDành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05/KK-TNCN  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công  Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Phụ lục thu nhập từ kinh doanh  Phụ lục thu nhập từ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc  Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Phụ lục chuyển nhượng chứng khoánPhụ lục bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Bảng kê thu nhập chịu thuếBảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không  ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới ba tháng và cá nhân không cư trú ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Bảng kê thu nhập chịu thuế 05A.BK/TNCNBảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối vói thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) >> Download
Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhânDành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai... >> Download
Trang: 1 2 3