Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Giấy phép xây dựng

Bản tường trình

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   8ZO4AH     
 

Các mẫu văn bản khác

Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển khu đô thị nhà ở Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển khu đô thị nhà ởMẫu tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển khu đô thị nhà ở. >> Download
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạchMẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch ( Văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch). >> Download
Quyết định về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự ánQuyết định về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu  từ ngày 01/11/2015. >> Download
Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự ánĐơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015. >> Download
Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án
Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án ban hành kèm Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
 
>> Download
Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng trong tương lai
Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng trong tương lai ban hành kèm Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
 
>> Download
Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai ban hành kèm Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
 
>> Download
Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà công trình xây dựng có sẵn
Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà công trình xây dựng có sẵn ban hành kèm Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
 
>> Download
Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án
Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án ban hành kèm Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
 
>> Download
Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đấtHợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015. >> Download
Hợp đồng thuê mua,nhà công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)Hợp đồng thuê mua,nhà công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai) ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015. >> Download
Hợp đồng cho thuê nhà công trình xây dựng có sẵnHợp đồng cho thuê nhà công trình xây dựng có sẵn ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015. >> Download
Đơn đề nghị cho phép chuyển toàn bộ dự án
Đơn đề nghị cho phép chuyển toàn bộ dự án ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
 
>> Download
Hợp đồng mua bán nhà,công trình có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai) Ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2015. >> Download
Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình vi phạmBan hành kèm theo Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014... >> Download
Trang: 1 2 3 4