Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thủ tục phê duyệt dự án đất đai

Đơn xin thuê đất

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   VURUJ3     
 

Các mẫu văn bản khác

Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trìnhBan hành kèm theo Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009... >> Download
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trìnhBan hành kèm theo Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009.... >> Download
Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trìnhBan hành kèm theo Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009... >> Download
Quy trình phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bản thành phốMẫu quy trình phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố ... >> Download
Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự ánMẫu tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án ... >> Download
Quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phốMẫu quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố ... >> Download
Quy trình chấp thuận đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất tại địa điểm xác địnhMẫu quy trình chấp thuận đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất tại địa điểm xác định ... >> Download
Công văn đề nghị chấp thuận đề xuất dự ánMẫu công văn đề nghị chấp thuận đề xuất dự án ... >> Download
Quy trình phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mạiMẫu quy trình phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại ... >> Download
Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấpMẫu quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp ... >> Download
Tờ trinh xin chủ trương đầu tưMẫu tờ trình xin chủ trương đầu tư ... >> Download
Quy trình thẩm định dự án phát triển nhà ở có sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà NộiMẫu quy trình thẩm định dự án phát triển nhà ở có sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội ... >> Download
Quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mớiMẫu quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng từ 200ha trở lên ... >> Download
Quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mớiMẫu quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha ... >> Download
Quy trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trìnhMẫu quy trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình ... >> Download
Trang: 1 2 3