Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thủ tục Giao đất, Thuê đất, thuê nhà ở

Hợp đồng thuê nhà ở

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   BJFOLC     
 

Các mẫu văn bản khác

Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtMẫu Đơn xin giao đất, mẫu đơn xin cho thuê đất, mẫu đơn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT >> Download
Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đấtMẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất >> Download
Mẫu Hợp đồng thuê đấtMẫu Hợp đồng thuê đất ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT >> Download
Trang: 1 2