Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thủ tục kết hôn

Tờ khai Đăng ký kết hôn

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   6U5Y6S     
 

Các mẫu văn bản khác

Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Sổ đăng ký kết hôn Sổ đăng ký kết hônSổ đăng ký kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính) Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính)Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao) Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao)Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Tờ khai đăng ký lại kết hôn Tờ khai đăng ký lại kết hônTờ khai đăng ký lại kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Phôi Giấy chứng nhận kết hôn Phôi Giấy chứng nhận kết hônPhôi Giấy chứng nhận kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục kết hôn (bản sao) Trích lục kết hôn (bản sao)Trích lục kết hôn (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Đơn xác nhận tạm trúĐơn xác nhận tạm trú >> Download
Quy trình đăng ký kết hônQuy trình đăng ký kết hôn >> Download
Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hônĐơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn bản sao (Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a)Giấy chứng nhận kết hôn bản sao (Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a)    >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn (TP/HTNNg-2013-KH.1)Giấy chứng nhận kết hôn (TP/HTNNg-2013-KH.1)       >> Download
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânGiấy xác nhận tình trạng hôn nhân ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.  >> Download
Trang: 1 2